www.dantux.com

Comuna Harman
Istoria
| Pagina Principala | Istoria | Localizare | Contact |
| Introducere | Preistoria si antichitatea | Evul Mediu |Epoca Moderna | Bibliografie |

Bibliografie

PREISTORIA SI ANTICHITATEA

1. Tara Barsei, sub red. N. Dunare, vol.II, Edit. Acad. R.S.R., Bucuresti, 1974, p.21
2. Idem , vol.I, 1972, p.32.
3. A. Otetea, Istoria poporului roman, Edit. Stiintifica, Bucuresti, 1970, p.22
4. Tara Barsei, vol.I, p.32.
5. A. D. Alexandrescu, Ceramica liniara de la Harman, in Cumidava, V. Brasov, 1971, p.11.
6. Ibidem, p.11
7. Tara Barsei, vol.I, p.33.
8. Ibidem, p.33
9. V. Georgescu, Istoria romanilor de la origini pana in zilele noastre, ed. a III-a, Edit. Humanitas, Bucuresti, 1992, p.14.
10. Tara Barsei, vol.I, p.37.
11. M. Dumitrache, Materiale ceramice din cetatea taraneasca din comuna Harman, jud.Brasov,, in Cercetari arheologice, IV, Bucuresti, 1981, p.409.
12. Ibidem, p.409
13. Tara Barsei, vol.I, p.37.
14. Ibidem p.37.
15. Sapaturi arheologice efectuate de Muzeul Judetean Brasov in anul 1970, in Cumidava, IV, 1970, p.640; M. Marcu, Noi cercetari privind sec.IV e.n. la Harman, in Cumidava, V, Brasov, 1971, p.46.
16. A.D. Alexandrescu, Asezarea Dacica de la Harman, in Cumidava, VIII, Brasov. 1974-1975, p.9.
17. Ibidem, p.11.
18. Tara Barsei, vol.I, p.40.
19. A.D. Alexandrescu, Asezarea Dacica de la Harman, p.10.
20. A.D. Alexandrescu, op. cit., p.11.
21. I. Pop, Date arheologice privind continuitatea populatiei daco-romane pe teritoriul regiunii Brasov, in perioada anilor 271-600, in Cumidava, I, Brasov, 1962, p.98.
22. Ibidem, p.99.
23. M. Marcu, op. cit., p.45.
24. M. Marcu, O noua asezare prefeudala la Harman in Cumidava, VI, Brasov, 1973, p.39.
25. Idem, Noi cercetari, p.46.
26. Ibidem, p.46-48.
27. Idem
28. Idem
29. Idem
30. Idem

EVUL MEDIU

1. A.D. Alexandrescu, Contributii la cunoasterea populatiei autohtone din Tara Barsei in feudalismul timpuriu, in Cumidava, VII, 1973, p.47.
2. M. Dumitrache, Materiale ceramice din cetatea taraneasca din comuna Harman, p.409.
3. Ibidem,p. 410.
4. Sapaturi arheologice efectuate de Muzeul Judetean Brasov in anul 1970,, p.640.
5. Ibidem, p. 641.
6. A.D. Alexandrescu, op. cit. p. 49.
7. Ibidem, p. 49.
8. M. Dumitrache, op. cit. p.410.
9. Tara Barsei, vol. I, p.45.
10. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, vol. I, Ed. a II-a, Edit. Dacia, Cluj, 1972, p.120.
11. Documente privind istoria Romaniei, veacul: XI, XII si XIII, C. Transilvania, vol.I (1075-1250), Edit. Acad. R.P.R., 1951, p. 150-151. (Mai departe, Documente)
12. St. Pascu, op. cit., p. 150.
13. Documente, p.150.
14. St. Pascu, op. cit., p. 128.
15. Th. Nagler, Die Ansiedlung der Siebenbürger Sachsen, Edit. Kriterion, Bucuresti, 1979, p. 41.
16. Documente, p. 41.
17. Documente, p. 151.
18. Documente, p. 150-151.
19. Documente, p. 153-154.
20. Documente, p. 157.
21. Documente, p. 157.
22. Documente, p. 157.
23. Documente, p. 158.
24. G. Nussbacher, Din cronici si hrisoave, Contributii la istoria Transilvaniei, Edit. Kriterion, Bucuresti, 1987, p. 20.
25. Th. Nagler, op. cit, p. 120.
26. St. Pascu, op. cit, p. 121.
27. Documente, p. 197-198.
28. Tara Barsei, vol. I, p. 46.
29. F. Salvan, Aservirea obstilor satesti autohtone din Tara Bisei, in Cumidava, XIV, Brasov, 1989, p. 68.
30. Documente, p.157.
31. Documente, p.157.
32. G. Nussbacher, op. cit., p.20.
33. Documente, p.167.
34. Documente, p.195.
35. Documente, p.319-320.
36. G. Nussbacher, Das "Hermannsdorf" des Burzenlands, Aus der altesten Honigberger Geschichte, in Aus Urkunden und Chroniken, Kriterion Verlag, Bukarest, 1990, p. 99.
37. F. Salvan, op. cit., p.68.
38. G. Nussbacher, Das Hermannsdorf, p. 99.
39. Fr. Teutsch, Honigberger "Kolatchen", in Landwistschafle Blatter, 1912, p. 454-455.
40. G. Nussbacher, Din cronici si hrisoave, p. 22.
41. Idem, Das Hermannsdorf, p. 99.
41 bis. M. Konnerth, T. Nan, Monografia comunei Harman (in mss.).
42. G. Bako, Invazia tatarilor din anul 1241 in anul 1241 in sud-estul Transilvaniei, extras din Culegere de studii si cercetari, I, Muzeul regional Brasov, 1967, p. 115.
43. Ibidem p. 118.
44. P. Horvath, Die Gemeinde Honigberg und ihre Schicksale, Zur Erinnerung an die tapfere Verteidigung der Honigberger Kirchenburg gegen Gabriel Bathori im Jahr 1612, Hermannstadt, Kraft, 1912, p. 6.
45. Ibidem, p. 6.
46. Ibidem, p. 11.
47. Idem.
48. Documenta Romaniae Historica, D. Relatii intre Tarile Romane, vol. I., (1222-1456), Edit. Acad. R.S.R., Bucuresti, 1977, p. 110-112. (În continuare DRH).
49. Ibidem, p. 110-112.
50. F. Salvan, op. cit., p. 69.
51. Ibidem, p. 71.
52. P. Horvath, op. cit., p. 9.
53. F. Salvan, op. cit., p. 74.
54. Cf. G. Nussacher, Das Hermannsdorf, p. 100.
55. Idem.
56. Idem.
57. F. Salvan, op. cit., p. 74.
58. Cf. G. Nussacher, Das Hermannsdorf, p. 109.
59. F. Salvan, op. cit., p. 75.
60. Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürger, Fünfter Band, 1438-1458, Edit. Acad. R.S.R., Bucuresti, 1975, p. 97-98. (În continuare Urkundenbuch).
61. Ibidem, p. 443-444.
62. P. Horvath, op. cit., p. 7.
63. P. Binder, Itinerariul transilvanean al lui Vlad Tepes, extras din Revista de istorie, tomul 27, nr. 10, f.a., p. 1537.
64. Urkundenbuch, vol. VI, 1981, p. 28-29.
65. P. Horvath, op. cit., p. 13.
66. Ibidem, p. 9.
67. Fr. Teutsch, op. cit.
67 bis. Cronica comunei Prejmer, dupa un manuscript al pastorului Thomas Tartler din Prejmer de la anul 1750, tradus de preotul Ioan Ludu din Prejmer, in Tara Barsei, nr. 6, nov.-dec. 1932, p. 526.
68. P. Horvath, op. cit., p. 10.
69. Ibidem, p. 15.
70. Cf. Nussbacher, Unele aspecte privind relatiile lui Mihai Viteazul cu sasii din Transilvania de sud, in Cumidava, VIII, 1974-1975, p. 114.
71. P. Horvath, op. cit., p. 10-11.
72. Ibidem, p. 11.
73. G. Kraus, Cronica Transilvaniei, 1608-1665, Edit. Acad. R.P.R., Bucuresti, 1965, p. 26-27.
74. Idem.
75. Fr. Teutsch, op. cit.
76. Ibidem.
77. P. Horvath, op. cit., p. 13-14.
78. G. Kraus, op. cit., p. 268.
79. P. Horvath, op. cit., p. 13-14.
80. Ibidem, p. 14.
81. Idem.
81 bis. C. Teodorescu, Date privind institutia plaiesiei in Transilvania in sec. XVII-XVIII, extras din Culegere de studii si cercetari, I, Muzeul regional Brasov, 1967, p. 151-166.
82. P. Binder, Contributii la localizarea Cruceburgului, in Cumidava, I, 1967, p. 133.
83. G. Kraus, op. cit., p. 361.
84. P. Horvath, op. cit., p. 21.
85. Ibidem, p. 22.
86. Ibidem, p. 22-24.
87. Fr. Teutsch, op. cit.
88. P. Horvath, op. cit., p. 24.
89. Idem.
89 bis. Din alte vremuri, Ciuma in jud. Brasov, 1775-1756-1757, de Wilhelm Niemandz cel Batran, in Ardealul, anul V, nr. 235-127, 13 ianuarie 1924 si nr. 127-129, 17 ianuarie 1924.
90. P. Horvath, op. cit., p. 24.
91. Ibidem, p. 25.
92. Arhivele Statului Brasov, Fond Primaria orasului Brasov, Seria Actele Magistratului Brasov, I/83.
93. P. Horvath, op. cit., p. 25.
94. Th. Nagler, op. cit., p. 190.
95. P. Horvath, Zur Agrargeschichte der Gemeinde Honigberg (im Burzenland) in Kronstadter Zeitung, 1908, nr. 234-242.
96. Idem.
96 bis. Wilhelm Niemandz cel Batran, Romanii din comuna Harman, jud. Brasov si averea lor in vite si fructe, in Ardealul, an IV, nr. 222-111, 27 dec. 1928.
97. Idem.
98. Th. Nagler, Contributia sasilor la dezvoltarea economica a Transilvaniei in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea si prima jumatate a secolului al XIX-lea, in Studii de istorie a nationalitatii germane si a infratirii ei cu natiunea romana vol. II, Edit. Polit., Bucuresti, 1981, p. 97.
99. Ibidem.
100. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
101. Th. Nagler, Contributia sasilor, p. 98.
102. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
103. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft für Honigberg (im Burzenland), Honigberg bei Kronstadt in Siebenbürgen, 1916, p. 8-9.
104. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
105. Th. Nagler, Contributia sasilor, p. 107.
106. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
107. Relatiile Tarii Romanesti si Moldovei cu Brasovul, 1369-1803, Inventar arhivistic, Bucuresti, 1986, p. 109.
108. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
109. Idem.
110. Idem.
111. Idem.
112. Idem.
113. Idem.
113 bis. Mic dictionar enciclopedic, ed. a II-a, Edit. St. si Enciclop., Bucuresti, 1978, p. 127.
114. St. Pascu. Mestesugurile din Transivania pana in secolul al XVI-lea, Edit. Acad. R.P.R., 1954, p. 241.
115. Urkundenbuch, V, p. 557-558.
116. Ibidem, p. 474 si 482.
117. Ibidem, p. 129 si 309.
118. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 44.
119. E. Marin, Colectia "Acte ale magistratului privind breslele" in Cumidava XII-1, 1979-1980, p. 131.
120. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, p. 148.
121. Ibidem.
122. Ibidem, p. 404-405.
123. Tara Barsei, I, p. 89.
124. Ibidem, p. 89-90.
125. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, p. 320.
126. Tara Barsei, I, p. 96-97.
127. Ibidem p. 94.
128. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p. 123.
129. Vezi mai pe larg pentru organizarea sociala a sasilor din Transilvania, G. Nussbacher, Din cronici, p. 11-23; St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, I, p. 121-124.
130. G. Nussbacher, Din cronici, p. 22.
131. Th. Nagler, Die Ansiedlung, p. 204.
132. Ibidem, p. 204.
133. Ibidem, p. 262.
134. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 28.
135. Ibidem, p. 27.
136. Ibidem, p. 4.
137. Fl. Slavan, op. cit., p. 70.
138. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
139. Th. Nagler, Die Ansiedlung, p. 191.
140. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
141. Idem.
142. Idem.
143. G. Nussbacher, Din Cronici, p. 14.
144. Ibidem, p. 19; Th.Nagler, Die Ansiedlung, p. 210.
145. Cf. G. Nussbacher, Din Cronici, p. 22.
146. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 16-17.
147. Ibidem, p. 17.
148. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, p. 405.
149. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 26.
150. Th. Nagler, Die Ansiedlung, p. 205.
151. Ibidem, p. 200-206.
152. G. Nussbacher, Din Cronici, p. 23.
153. M. Dumitrache, Materiale ceramice, p. 409-410.
154. A.D. Alexandrescu, Contributii, p. 52.
155. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, p. 124.
156. Th. Nagler, Die Ansiedlung, p. 119.
157. Documente, p. 319-320.
158. Idem.
159. O. Velescu, Cetati taranesti din Transilvania, Edit. Meridiane, Bucuresti, 1964, p. 20.
160. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 6.
161. Ibidem, p. 9.
162. St. Pascu, Voievodatul Transilvaniei, II, p. 228.
163. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft, p. 8.
164. Fr. Teutsch, op. cit.
165. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 36.
166. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft, p. 16.
167. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 11.
168. G. Oprescu, Bisericile cetati ale sasilor din Ardeal, Edit. Acad. R.P.R., 1956, p. 69-71.
169. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft, p. 5.
170. Cf. A. Erhard, Ein Beispiel der Marianischen Typologie in der Totenkapelle zu Honigberg, in Siebenbürgische Viertel jaharschrift, 1935, p. 263.
171. Documente, p. 157.
172. Idem.
173. Th. Nagler, Die Ansiedlung, p. 213.
174. Ibidem, p. 206.
175. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 19.
176. Ibidem, p. 20.
177. Urkundenbuch, V, p. 578.
178. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft, p. 7.
179. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 31-32.
180. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestaft, p. 13.
181. H. Rudolf, Aus den Geschichte der deutschen Schulen im Burzenland mit besonderer Berücksichigung der Bartholomaer und Martinsberger Schule 13-20 Jahrhundert, Kronstadt, 1955, p. 5 (in mss.).
182. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 20.
183. Ibidem, p. 30.
184. H Rudolf, op. cit., p. 6.
185. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 31.
186. M. Konnerth, T. Nan, op. cit., p. 13.
187. G. Nussbacher, Das Hermannsdorf, p. 101.

EPOCA MODERNÃ

1. V. Georgescu, Istoria Romanilor p. 109.
1 bis. Ibidem, p. 103.
2. E. Micu, Brasovul si miscarea revolutionara condusa de catre Tudor Vladimirescu in Cumidava, II, Muzeul Judetean Brasov, 1968, p. 122.
3. Ibidem, p. 126-127.
4. Ibidem, p. 119.
5. A. Otetea, Istoria poporului roman p. 339.
6. Cf. E. Micu, op. cit., p. 128.
7. Ibidem, p. 129.
8. Ibidem, p. 134.
9. Ibidem, p. 135.
9 bis. H.Wachner, Istoria Tarii Barsei, Edit. Aldus, Brasov, 1955, p. 58.
10. Ibidem, p. 60.
10 bis. I. Puscariu, 1848-1849, Din zilele revolutiei in Magazin Istoric, anul XX, nr. 6(231), iunie 1986, p. 19.
11. Cf. Kronstadter Zeitung, nov., 1920.
12. Idem.
13. Idem.
14. Prefectura Romana a Tarii Barsei, in Tara Barsei, anul II, sept.-oct. 1929, nr. 3, p. 212.
15. Idem.
16. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 35.
17. Idem.
18. H. Wachner, op. cit., p.66.
19. Gh. I. Bodea, 1850-1851: Calatoriile lui Avram Iancu la Viena, in Magazin istoric, anul X, nr. 6, iunie 1976, p. 18.
20. G. Bogdan-Duica, 1848/9 in Tara Barsei, in Tara Barsei, anul I, sept.-oct. 1929, nr. 3, p. 195-201.
21. G. I. Bodea, loc. cit.
21 bis. A. Deac, 1892-1894, Miscarea memorandista, in Magazin istoric,
anul XII, nr. 8(137), august 1978, p. 23.
22. M. Musat, 1867-1918 (partea a II-a), in Magazin istoric, anul XX, nr.4 (229), aprilie 1986, p. 31.
23. Idem.
24. M. Musat, Unirea, un singur gand al tuturor romanilor, in Magazin Istoric, anul XX, nr. 11 (236), noiembrie 1986, p.4.
24 bis. Arhiva Scolii generale Harman, Cataloagele din anii 1914-1918.
25. V. Netea, Transilvania si razboiul de independenta, in Magazin istoric, anul VIII, nr. 1, aprilie 1967, p. 12.
26. K. Scheerer, Rascoala si cancelariile din Berlin si Viena, in Magazin istoric, anul VIII, nr. VIII, nr.11 (92), noiembrie 1974, p. 55.
27. H. Wachner, op. cit., p. 85.
28. Fr. Reimesch, Honigberg und der Krieg, in Kronstadter Zeitung, nr. 39, februarie 1915, p. 3-5.
29. E. Poenaru, Cazul David Pop - spion naiv sau tradator?, in Almanahul Coresi, 1915, p. 36-37.
30. V. Popeanga, Scoala romaneasca din Transilvania in perioada 1867-1918 si lupta sa pentru unire, Edit. Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1974, p. 157.
31. V. Moisuc, Sfarsitul imperiului habsburgic, in Magazin istoric, anul XVI, nr. 1 (178), ianuarie 1982, p. 31.
32. H. Wachner, op. cit., p. 86.
33. Idem.
34. Cf. St. Pascu, Momente din lupta poporului roman pentru formarea statului national unitar, in Magazin istoric anul X, nr. 2 (107), februarie 1976, p.6.
35. I. Vlad, Luptele armatei romane din Tara Barsei pentru apararea Brasovului impotriva trupelor germane si austro-ungare in toamna anului 1916, in Cumidava, XV-XIX, 1990-1994, p. 187-198.
36. Idem.
37. Arhivele statului, filiala Brasov, fond 540, primaria Harman, Dosar nr. 4, p. 6.
38. Fr. Reimesch, op. cit.
39. M. Boltres, Die landwirthschaftlichen Zustande im Burzenland, VII. Honigberg., in Sachsischer Hausfreund, 1879, p. 69.
40. Ibidem, p. 67.
41. Ibidem, p. 69.
42. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
43. M. Boltres, op. cit., p. 71.
44. Idem.
45. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
46. M. Boltres, loc cit
47. Idem.
48. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
49. Idem.
50. Das saschsische Burzenland. 3. Honigberg, in Siebenbürgische Deutsches Tageblatt, 1899, nr. 1899 nr. 7797 (mai departe Das saschsische).
51. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
52. Fr. Reimesch, Heimatkundlicher Lesestoff, p. 9.
53. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
54. Das saschsische.
55. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
56. Tara Barsei vol. I, p. 130.
57. Das saschsische.
58. Fr. Reimesch, op. cit., p. 22-23.
58 bis. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
59. Idem, Die Gemeinde.
60. M. Boltres, op. cit., p. 73.
61. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
62. Idem.
63. Idem.
64. Idem.
65. M. Boltres, op. cit., p. 70.
66. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
67. Tara Barsei vol. I, p. 345.
68. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 43-45.
69. Idem.
70. Idem.
71. Idem.
72. M. Boltres, op. cit., p. 74.
73. Arhiva Scolii generale Harman, Catalog pe anul scolar 1901/1902.
74. M. Boltres, op. cit., p. 67.
75. Ibidem, p. 73-74.
76. P. Horvath, Geschichte der Honigberger Vorschussvereines im ersten Viertel jahrhundert seines Verstandes (1881-1906), in Kronstadter Zeitung, 1906, nr. 262, 263.
77. Idem.
78. F. Salvan, Situatia social-economica a statelor independente de orasul Brasov in preajma anului 1848, in SAI, VII, Buc., 1965, p. 192.
79. M. Ciocoi, Preturile Comitatului Brasov, intre anii 1868-1918, Scurt istoric. (in mss).
80. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 36.
81. Idem.
82. Idem.
83. M. Boltres, op. cit., p. 76.
84. Ibidem, p. 77.
85. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 36.
86. Ibidem, p. 37.
87. Das saschsische.
88. M. Boltres, op. cit., p. 76.
89. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 37.
90. M. Boltres, op. cit., p. 70.
91. Das saschsische.
92. P. Horvath, Zur Agrargeschichte.
93. Idem.
94. Idem.
95. Idem.
96. Idem.
97. Idem.
98. Idem.
99. Idem.
100. I. Podea, Monografia Judetului Brasov, vol. I, Institutul de Arte Grafice "Astra Brasov", 1938, p. 115.
101. M. Boltres, op. cit., p. 67.
102. Das saschsische; I. Podea, op. cit., p. 75-166; Dr. Jekelfalussy Jozsef, A Magyar Korone orsagainek heleysegnevtara, Budapesta, 1892, p. 23.
103. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 39.
104. Ibidem, p. 40.
105. Idem.
106. Idem.
107. Arhiva Scolii generale Harman, Cataloagele din anii 1875-1878.
108. S. Polverjan, Contributii statistice privind scoala romaneasca din Transilvania in a 2-a jumatate a secolului XIX, in Cumidava, II, p. 183.
109. Arhiva Scolii generale Harman, Cataloagele din anii 1883-1919
110. Idem.
111. Idem.
112. I. Podea, op. cit., p. 77; 81.
113. Das saschsische.
114. Al. Petit, Monografia judetului si orasului Brasov, Edit. Institutului Cartografic "Unirea", Brasov, 1922, p. 34.
115. P. Horvath, Die Gemeinde, p. 41.
116. Idem.
117. Idem.

^SUS^
Copyright © dantux.com; Toate drepturile sunt rezervate
Pentru intrebari si sugestii, va rugam contactati-ne